ALGEMENE VOORWAARDEN

SUPER. SOMMER. CARD. SERFAUS-FISS-LADIS

Voor het verstrekken en het gebruik van de SUPER. SOMMER. CARD. gelden de onderstaande bepalingen als uitdrukkelijk overeengekomen:

Definitie:
Aan alle bezoekers die in een accommodatie in Serfaus-Fiss-Ladis overnachten en conform Oostenrijkse wet betreffende aanmelding zijn aangemeld, wordt de SUPER. SOMMER. CARD. gratis door de verhuurder voor de duur van hun verblijf (vanaf één overnachting) verstrekt. Voor de verstrekking hiervan dient u akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Leveringsomvang/Uitsluiting van aansprakelijkheid:
De bezitter van de SUPER. SOMMER. CARD. neemt kennis van het feit dat de openingstijden en diensten van enkele partners, vooral vanwege weersomstandigheden en het seizoen, niet volledig overeenkomen met de periode waarin de SUPER. SOMMER. CARD. geldig is. Zij zien af van welke schadevergoeding dan ook wanneer de dienstverlener de aangeboden diensten op grond van zijn bedrijfsvoering of buiten zijn schuld niet (geheel) kan leveren.

Niet-overdraagbaarheid/verlies:
De SUPER. SOMMER. CARD. is niet overdraagbaar. Op verzoek dient men een identiteitsbewijs met foto te tonen. Verlies van de Card dient men onmiddellijk te melden bij het bedrijf waar men verblijft. Nadat er een nieuwe kaart is verstrekt, wordt de verloren Card onmiddellijk ongeldig. 

Geldigheid:
Het seizoen van de SUPER. SOMMER. CARD. loopt van 12-6 tot 17-10-2021. De SUPER. SOMMER. CARD. is gedurende deze periode geldig vanaf de datum van aankomst tot en met de datum van vertrek.

Misbruik:
Bij misbruik of verdenking van misbruik heeft de dienstverlener die de SUPER. SOMMER. CARD. aanbiedt het recht en de plicht om de kaart in te trekken zonder dat hiervoor een compensatie wordt aangeboden.

Geen aanspraak:
geen aanspraak op verstrekking van een SUPER. SOMMER. CARD. hebben personen die familie zijn van de gastheer/gastvrouw (ouders of kinderen, maar ook broers of zussen daarvan en hun aangetrouwde familie) Deze personen hoeven geen toeristenbelasting te betalen, maar hebben desondanks een meldplicht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
De bezitter van de SUPER. SOMMER. CARD. neemt kennis van het feit dat Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH slechts de reclame voor de Card verzorgt en de bezitter van de Card geen aanspraak op schadevergoeding tegenover Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH heeft indien de dienstverleners de in de brochure genoemde diensten niet volgens de regels of niet volledig leveren.

Plaats van de bevoegde rechtbank:
voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de SUPER. SOMMER. CARD. resp. eventuele aanspraken op schadevergoeding of garantie is de plaats van de bevoegde rechtbank Landeck. Er wordt overeengekomen dat uitsluitend het Oostenrijkse recht van toepassing is.